Inloopavond drukbezocht

Meer activiteit”, “betere samenwerking”, “aandacht voor identiteit”

Dit zijn slechts enkele reacties die wij van u hebben ontvangen via de ideeënbus tijdens de inloopavond van dinsdag 3 juli. Wij kijken terug op een geslaagde avond. De hal van het gemeentehuis stond vol met betrokken burgers, bewoners, ondernemers en bestuurders, die stuk voor stuk goed wisten te verwoorden wat er moet gebeuren in de centra van Meierijstad. De opgave is dan ook niet gering: steeds meer aankopen vinden online plaats, waardoor er minder behoefte is aan winkels en het centrum een andere functie krijgt.

Welke rol heeft het centrum in de toekomst?

Bij ieder van de drie analysepanelen die stonden opgesteld in de hal ontstond tijdens de inloopavond een levendige discussie over de kansen en knelpunten van ieder centrum. In Schijndel was de toon positief, aangezien er de afgelopen jaren veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in het centrum. Tijdens de inloopavond werd echter terecht geconstateerd dat het centrum nooit ‘af’ is en dat er nog steeds hard gewerkt moet worden om het huidige niveau te handhaven. Eén bezoeker vatte het mooi samen: compact houden” en meer organiseren” waren de tips.

Bij het bord van Sint-Oedenrode ging de discussie al snel over de Markt. Men was het er over eens dat er behoefte is aan een herinrichting van deze openbare ruimte, maar hoe dat precies moet gebeuren, dat blijft de vraag. Of we nu kijken naar de reacties op de online poll, de meningen op straat of de ideeën tijdens de inloopavond: iedereen heeft zo zijn eigen kijk op bijvoorbeeld de parkeervoorzieningen of (de positie van) de kiosk. Rooi moet ‘ns écht kiezen”, aldus een lokale centrumbewoner.

Veel bruikbare ideeën voor Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel.

Waar (winkel)leegstand bij Sint-Oedenrode slechts een enkele keer als aandachtspunt genoemd werd (Borchgrave is knelpunt”), vormde dit in Veghel het belangrijkste onderwerp van gesprek. Dit sloot aan op de reacties uit de online poll: vanwege de vele leegstand in het centrum van Veghel was het gemiddelde rapportcijfer zelfs een 5,2. In de verschillende gesprekken tijdens de inloopavond werd duidelijk dat hier een ingewikkelde puzzel ligt, die alleen kan worden opgelost wanneer gemeente, ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren samen aan een oplossing werken.

Ondanks de bestaande knelpunten en het negatieve rapportcijfer is er in Veghel wel grote bereidheid om vanuit de bestaande kwaliteiten nu een positieve ontwikkeling in gang te zetten: handjes uit de mouwen met z’n allen”.