Aan de slag!

De afgelopen maanden hebben wij veel informatie van u mogen ontvangen. Tijdens deze  ‘ophaalfase’ is er een compleet beeld ontstaan van de knelpunten en mogelijkheden in de centra van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Nu is het tijd voor ons om aan de slag te gaan met alle verzamelde informatie.

Feiten en cijfers

Eerder in dit blog hebben wij al enkele resultaten uit de online poll met u gedeeld. Inmiddels zijn wij druk bezig om ook de verzamelde data uit de straatenquêtes te verwerken, zoals herkomst en verblijfsduur (meer daarover na de zomer). Deze informatie vormt samen met bijvoorbeeld de ideeënformulieren van de inloopavond voor ons het startpunt voor een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van ieder centrum.

Zo zal er per centrum een indicatie worden gemaakt van de publieke functies (o.a. winkels, horeca) die in de toekomst economisch haalbaar zijn. Ook wordt onderzocht waar de ruimtelijke kwaliteit verbeterd kan/moet worden en welke sociaal-maatschappelijke factoren (leefstijlen, cultuurhistorie, etc.) benut kunnen worden om het centrum vitaal te houden. Hiervoor zullen wij gebruik maken van kengetallen, praktijkvoorbeelden en data uit verschillende bronnen (denk aan provinciaal koopstromenonderzoek of lokale buurtmonitor).

Maatwerk

Wij zullen deze feiten en cijfers vervolgens spiegelen aan de input uit de ophaalfase, om zo te komen tot een actuele, realistische en breed gedragen centrumvisie voor Meierijstad. Hoewel we spreken over één centrumvisie voor de hele gemeente, zullen er grote verschillen zitten in het uitwerkingsniveau van de visie voor de verschillende centra. In de centra van Schijndel en Sint-Oedenrode kunnen wij bijvoorbeeld verder inzoomen op de kracht van verschillende deelgebieden, terwijl er voor het centrum van Veghel eerst nog enkele fundamentele keuzes gemaakt moeten worden over een realistisch programma. Hier zal de centrumvisie vooral gebruikt worden om een duidelijk kader te stellen, als uitgangspunt voor het vervolgproces met de verschillende stakeholders.

Deze zomer is er voor ons, tussen de vakanties door, dus veel werk te verzetten. De komende maand zal dit blog dan ook een tijdje onbemand zijn. Vanaf medio augustus verwachten wij u weer een update te kunnen geven over de stand van zaken van dat moment. Tot die tijd wensen wij u een prettige zomer!