Welkom terug!

Het heeft even geduurd, maar na een lange en hete zomer pakken wij de draad weer op. Zoals beloofd is er veel werk verzet tijdens de zomermaanden. Met behulp van de eerder vergaarde gegevens en met de door u gedeelde bevindingen in het achterhoofd is er hard gewerkt om te komen tot een reële en uitvoerbare visie: een toekomstbeeld dat op hoofdlijnen de gewenste ontwikkelingsrichting per centrum schetst. Een visie die niet alleen de juiste kaders stelt, maar ook mensen kan enthousiasmeren om samen aan de slag te gaan.

Het werk is dus al een heel eind gevorderd. Deze maand (september) wordt de nieuwe visie op de centra van Meierijstad verder ‘af’ gemaakt zodat deze uiteindelijk (medio oktober) met u gedeeld kan worden.

Van concept naar visie

Nadat de eerste conceptversie van de visie met de gemeentelijke projectgroep en de portefeuillehouder(s) besproken is, zal het document voorgelegd worden aan een klankbordgroep van ondernemers uit Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Eventuele opmerkingen en aanvullingen van gemeente en ondernemers worden vervolgens verwerkt, waarna de centrumvisie (in concept) klaar is om aan een breder publiek gepresenteerd te worden.

Na een toelichting in het college van burgemeester en wethouders (begin oktober) wordt de concept-centrumvisie voor Meierijstad met eenieder gedeeld tijdens een brede inloopavond op 10 oktober in het Spectrum in Schijndel. Hierbij is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en een (eerste) reactie achter te laten. Na deze brede inloopavond wordt de centrumvisie opgeleverd en zal het stuk later dit najaar in de gemeenteraad worden behandeld.

Wordt vervolgd

De uitnodiging voor deze inloopavond volgt zo spoedig mogelijk. De opzet van deze avond zal vergelijkbaar zijn met die tijdens de inloopavond eerder dit jaar, zodat wij u op een laagdrempelige manier kunnen informeren over de toekomstige ontwikkelingsrichting van de centra van Meierijstad.