Uitnodiging inloopavond nieuwe centrumvisie Meierijstad

De gemeente Meierijstad nodigt u, inwoner van de gemeente, lokale ondernemer en/of centrumbewoner, uit voor de tweede inloopavond in het kader van de nieuwe centrumvisie van uw gemeente.

Wat gebeurt er op deze avond?

Op woensdag 10 oktober a.s. kunt u tussen 18:30 uur en 20:30 uur binnenlopen bij ’t Spectrum in Schijndel, waar we het concept van de centrumvisie voor Meierijstad met u delen.

Op enkele panelen wordt de centrumvisie op hoofdlijnen weergegeven, zodat eenieder zich op het gemak kan verdiepen in de toekomstige ontwikkelingsrichting van de verschillende centra. Medewerkers van de gemeente Meierijstad en adviseurs van bureau DTNP zijn aanwezig om, waar nodig, een toelichting te geven op de getoonde beelden en met u in gesprek te gaan.

Deze visie is tot stand gekomen op basis van een uitgebreide ‘ophaalfase’ en in overleg met een gemeentelijke projectgroep en een klankbordgroep van ondernemers en andere betrokkenen per kern. Uiteraard zijn wij benieuwd naar uw mening over dit concept.

Wat gebeurt er vervolgens met deze visie?

Na de brede inloopavond stellen we een definitieve visie op. Dan behandelt ons college van burgemeester en wethouders de centrumvisie. Aan het einde van dit jaar leggen we het document aan de gemeenteraad voor ter besluitvorming. De centrumvisie vormt vervolgens een belangrijk uitgangspunt voor het horeca- en detailhandelsbeleid in de gemeente Meierijstad, dat begin 2019 opgesteld wordt.

Dit is dus hét moment voor u om kennis te nemen van de ideeën voor de nieuwe centrumvisie en om met ons en met elkaar in gesprek te gaan over de vervolgstappen die nodig zijn om de centra van Meierijstad echt toekomstbestendig te maken. Komt u ook?

Uitnodiging

  • Wie? Inwoners, bewoners van de centra, ondernemers en alle anderen die geïnteresseerd zijn in de nieuwe centrumvisie
  • Wanneer? 10 oktober
  • Hoe laat? Vrije inloop tussen 18:30u en 20:30u
  • Waar? ’t Spectrum in Schijndel (Steeg 9)

Aanmelden is niet nodig.

Inloopavond drukbezocht

Meer activiteit”, “betere samenwerking”, “aandacht voor identiteit”

Dit zijn slechts enkele reacties die wij van u hebben ontvangen via de ideeënbus tijdens de inloopavond van dinsdag 3 juli. Wij kijken terug op een geslaagde avond. De hal van het gemeentehuis stond vol met betrokken burgers, bewoners, ondernemers en bestuurders, die stuk voor stuk goed wisten te verwoorden wat er moet gebeuren in de centra van Meierijstad. De opgave is dan ook niet gering: steeds meer aankopen vinden online plaats, waardoor er minder behoefte is aan winkels en het centrum een andere functie krijgt.

Welke rol heeft het centrum in de toekomst?

Bij ieder van de drie analysepanelen die stonden opgesteld in de hal ontstond tijdens de inloopavond een levendige discussie over de kansen en knelpunten van ieder centrum. In Schijndel was de toon positief, aangezien er de afgelopen jaren veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in het centrum. Tijdens de inloopavond werd echter terecht geconstateerd dat het centrum nooit ‘af’ is en dat er nog steeds hard gewerkt moet worden om het huidige niveau te handhaven. Eén bezoeker vatte het mooi samen: compact houden” en meer organiseren” waren de tips.

Bij het bord van Sint-Oedenrode ging de discussie al snel over de Markt. Men was het er over eens dat er behoefte is aan een herinrichting van deze openbare ruimte, maar hoe dat precies moet gebeuren, dat blijft de vraag. Of we nu kijken naar de reacties op de online poll, de meningen op straat of de ideeën tijdens de inloopavond: iedereen heeft zo zijn eigen kijk op bijvoorbeeld de parkeervoorzieningen of (de positie van) de kiosk. Rooi moet ‘ns écht kiezen”, aldus een lokale centrumbewoner.

Veel bruikbare ideeën voor Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel.

Waar (winkel)leegstand bij Sint-Oedenrode slechts een enkele keer als aandachtspunt genoemd werd (Borchgrave is knelpunt”), vormde dit in Veghel het belangrijkste onderwerp van gesprek. Dit sloot aan op de reacties uit de online poll: vanwege de vele leegstand in het centrum van Veghel was het gemiddelde rapportcijfer zelfs een 5,2. In de verschillende gesprekken tijdens de inloopavond werd duidelijk dat hier een ingewikkelde puzzel ligt, die alleen kan worden opgelost wanneer gemeente, ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren samen aan een oplossing werken.

Ondanks de bestaande knelpunten en het negatieve rapportcijfer is er in Veghel wel grote bereidheid om vanuit de bestaande kwaliteiten nu een positieve ontwikkeling in gang te zetten: handjes uit de mouwen met z’n allen”.

Praat mee over de centrumvisie van Meierijstad!

De gemeente Meierijstad nodigt u, inwoner van de gemeente, lokale ondernemer en/of centrumbewoner, uit voor een inloopavond ter voorbereiding op een nieuwe centrumvisie van uw gemeente.

Wat vragen wij aan u?

Op dinsdag 3 juli a.s. kunt u tussen 18:30 uur en 20:30 uur binnenlopen bij het gemeentehuis in Veghel om uw wensen, ideeën en verbeterpunten voor de centra van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode met ons te delen. Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van de ‘ophaalfase’ voor de nieuwe centrumvisie, waarin we informatie verzamelen en luisteren naar belanghebbenden. Er is nog geen koers bepaald, dus uw ideeën zijn zeer welkom!

Tijdens deze informele bijeenkomst wordt er dan ook niets gepresenteerd. Wij gaan juist met u in gesprek over uw ideale toekomstbeeld of praktische verbeterpunten voor (één van) de centra. Centrumgebieden zijn immers belangrijk als visitekaartje voor de kernen. Dit is de plek waar inwoners en bezoekers elkaar ontmoeten en waar belangrijke voorzieningen te vinden zijn.

Waarom vragen wij uw hulp?

Door diverse trends staat de vitaliteit van centra onder druk. Zo is het bezoekgedrag en -motief van centrumbezoekers sterk veranderd, met (winkel)leegstand tot gevolg. De gemeente Meierijstad staat dan ook voor de uitdaging om de drie centrumgebieden, met elk hun eigen sterke punten, aantrekkelijker te maken, zodat ze interessant blijven voor inwoners en bezoekers van buiten. Daarom willen wij graag van u weten wat u verwacht van de centra van Meierijstad.

Op de inloopavond zijn medewerkers van de gemeente Meierijstad en adviseurs van bureau DTNP aanwezig om met u van gedachte te wisselen over de drie centra. Dit gebeurt aan de hand van enkele panelen, met daarop een eerste analyse van sterke en zwakke punten per centrum. Daarnaast kunt u een bericht achterlaten, zodat uw bijdrage gebruikt kan worden bij het opstellen van de nieuwe centrumvisie.

Dit is hét moment voor u om te laten weten wat u van de centrumgebieden vindt en zo te helpen om tot een nieuwe centrumvisie voor heel Meierijstad te komen. Komt u ook?

Uitnodiging

  • Wie? Inwoners, bewoners van de centra, ondernemers en alle anderen die ons iets willen vertellen over onze centra
  • Wanneer? 3 juli
  • Hoe laat? Vrije inloop tussen 18:30u en 20:30u
  • Waar? Hal van het gemeentehuis in Veghel (Stadhuisplein 1)

Aanmelden is niet nodig.

De eerste kennismaking: naar buiten!

Deze eerste weken van het proces om te komen tot een nieuwe centrumvisie voor Meierijstad, staan in het teken van het veldwerk. Gelukkig kunnen we hierbij tot nu toe rekenen op goed weer.

Samen met betrokken lokale ondernemers hebben wij deze en vorige week een wandeling gemaakt door de drie centra van Meierijstad. Onderweg werd er letterlijk stilgestaan bij verschillende aandachtspunten, zoals bijvoorbeeld de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte.

Op verkenning met ondernemers in Veghel

In Veghel kregen we zo een compleet beeld van de huidige leegstand in het centrum. Doordat het gezelschap bestond uit vertegenwoordigers van vastgoedeigenaren en ondernemers uit de detailhandel en horeca hebben wij veel nuttige input ontvangen. Ook werd er stilgestaan bij de positieve ontwikkelingen in het centrum, zoals de recente herinrichting van de Markt.

In Schijndel was goed te zien dat er de afgelopen jaren een heel aantal positieve ontwikkelingen heeft plaatsgevonden in het centrum; op deze woensdagmiddag was er volop leven op straat. Dit neemt niet weg dat de aanwezigen namens het centrummanagement nog voldoende verbeterpunten wisten aan te wijzen.

Recente ontwikkelingen in Schijndel worden bekeken
Napraten over de schouw in Sint-Oedenrode

In Sint-Oedenrode was er een goede opkomst van gedreven ondernemers vanuit diverse plaatselijke belangenverenigingen. Vanaf de Markt werd een rondgang gemaakt door het Rooise centrum, waarbij recente en geplande ontwikkelingen werden besproken. Hier bleek opnieuw dat er in de gemeente Meierijstad nog genoeg werk aan de winkel is.

Ook uw bijdrage is welkom

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de centrumvisie van Meierijstad? Of het nu gaat om de sfeer en uitstraling van de centrumgebieden of over het verbeteren van een specifieke locatie in een van de centra: u kunt uw bevindingen delen door het invullen van de poll. U heeft daarvoor de tijd tot en met zondag 17 juni.

Daarnaast kunt u onze enquêteurs de komende twee weken tegenkomen in het centrum van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Zij zullen u enkele korte vragen stellen, bijvoorbeeld over uw bezoekdoel in het centrum, welk vervoermiddel u gebruikt en hoe vaak u het centrum bezoekt. Met uw hulp bouwen wij zo verder aan een nieuwe centrumvisie voor Meierijstad.