Uitnodiging inloopavond nieuwe centrumvisie Meierijstad

De gemeente Meierijstad nodigt u, inwoner van de gemeente, lokale ondernemer en/of centrumbewoner, uit voor de tweede inloopavond in het kader van de nieuwe centrumvisie van uw gemeente.

Wat gebeurt er op deze avond?

Op woensdag 10 oktober a.s. kunt u tussen 18:30 uur en 20:30 uur binnenlopen bij ’t Spectrum in Schijndel, waar we het concept van de centrumvisie voor Meierijstad met u delen.

Op enkele panelen wordt de centrumvisie op hoofdlijnen weergegeven, zodat eenieder zich op het gemak kan verdiepen in de toekomstige ontwikkelingsrichting van de verschillende centra. Medewerkers van de gemeente Meierijstad en adviseurs van bureau DTNP zijn aanwezig om, waar nodig, een toelichting te geven op de getoonde beelden en met u in gesprek te gaan.

Deze visie is tot stand gekomen op basis van een uitgebreide ‘ophaalfase’ en in overleg met een gemeentelijke projectgroep en een klankbordgroep van ondernemers en andere betrokkenen per kern. Uiteraard zijn wij benieuwd naar uw mening over dit concept.

Wat gebeurt er vervolgens met deze visie?

Na de brede inloopavond stellen we een definitieve visie op. Dan behandelt ons college van burgemeester en wethouders de centrumvisie. Aan het einde van dit jaar leggen we het document aan de gemeenteraad voor ter besluitvorming. De centrumvisie vormt vervolgens een belangrijk uitgangspunt voor het horeca- en detailhandelsbeleid in de gemeente Meierijstad, dat begin 2019 opgesteld wordt.

Dit is dus hét moment voor u om kennis te nemen van de ideeën voor de nieuwe centrumvisie en om met ons en met elkaar in gesprek te gaan over de vervolgstappen die nodig zijn om de centra van Meierijstad echt toekomstbestendig te maken. Komt u ook?

Uitnodiging

  • Wie? Inwoners, bewoners van de centra, ondernemers en alle anderen die geïnteresseerd zijn in de nieuwe centrumvisie
  • Wanneer? 10 oktober
  • Hoe laat? Vrije inloop tussen 18:30u en 20:30u
  • Waar? ’t Spectrum in Schijndel (Steeg 9)

Aanmelden is niet nodig.

Welkom terug!

Het heeft even geduurd, maar na een lange en hete zomer pakken wij de draad weer op. Zoals beloofd is er veel werk verzet tijdens de zomermaanden. Met behulp van de eerder vergaarde gegevens en met de door u gedeelde bevindingen in het achterhoofd is er hard gewerkt om te komen tot een reële en uitvoerbare visie: een toekomstbeeld dat op hoofdlijnen de gewenste ontwikkelingsrichting per centrum schetst. Een visie die niet alleen de juiste kaders stelt, maar ook mensen kan enthousiasmeren om samen aan de slag te gaan.

Het werk is dus al een heel eind gevorderd. Deze maand (september) wordt de nieuwe visie op de centra van Meierijstad verder ‘af’ gemaakt zodat deze uiteindelijk (medio oktober) met u gedeeld kan worden.

Van concept naar visie

Nadat de eerste conceptversie van de visie met de gemeentelijke projectgroep en de portefeuillehouder(s) besproken is, zal het document voorgelegd worden aan een klankbordgroep van ondernemers uit Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Eventuele opmerkingen en aanvullingen van gemeente en ondernemers worden vervolgens verwerkt, waarna de centrumvisie (in concept) klaar is om aan een breder publiek gepresenteerd te worden.

Na een toelichting in het college van burgemeester en wethouders (begin oktober) wordt de concept-centrumvisie voor Meierijstad met eenieder gedeeld tijdens een brede inloopavond op 10 oktober in het Spectrum in Schijndel. Hierbij is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en een (eerste) reactie achter te laten. Na deze brede inloopavond wordt de centrumvisie opgeleverd en zal het stuk later dit najaar in de gemeenteraad worden behandeld.

Wordt vervolgd

De uitnodiging voor deze inloopavond volgt zo spoedig mogelijk. De opzet van deze avond zal vergelijkbaar zijn met die tijdens de inloopavond eerder dit jaar, zodat wij u op een laagdrempelige manier kunnen informeren over de toekomstige ontwikkelingsrichting van de centra van Meierijstad.

Inloopavond drukbezocht

Meer activiteit”, “betere samenwerking”, “aandacht voor identiteit”

Dit zijn slechts enkele reacties die wij van u hebben ontvangen via de ideeënbus tijdens de inloopavond van dinsdag 3 juli. Wij kijken terug op een geslaagde avond. De hal van het gemeentehuis stond vol met betrokken burgers, bewoners, ondernemers en bestuurders, die stuk voor stuk goed wisten te verwoorden wat er moet gebeuren in de centra van Meierijstad. De opgave is dan ook niet gering: steeds meer aankopen vinden online plaats, waardoor er minder behoefte is aan winkels en het centrum een andere functie krijgt.

Welke rol heeft het centrum in de toekomst?

Bij ieder van de drie analysepanelen die stonden opgesteld in de hal ontstond tijdens de inloopavond een levendige discussie over de kansen en knelpunten van ieder centrum. In Schijndel was de toon positief, aangezien er de afgelopen jaren veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in het centrum. Tijdens de inloopavond werd echter terecht geconstateerd dat het centrum nooit ‘af’ is en dat er nog steeds hard gewerkt moet worden om het huidige niveau te handhaven. Eén bezoeker vatte het mooi samen: compact houden” en meer organiseren” waren de tips.

Bij het bord van Sint-Oedenrode ging de discussie al snel over de Markt. Men was het er over eens dat er behoefte is aan een herinrichting van deze openbare ruimte, maar hoe dat precies moet gebeuren, dat blijft de vraag. Of we nu kijken naar de reacties op de online poll, de meningen op straat of de ideeën tijdens de inloopavond: iedereen heeft zo zijn eigen kijk op bijvoorbeeld de parkeervoorzieningen of (de positie van) de kiosk. Rooi moet ‘ns écht kiezen”, aldus een lokale centrumbewoner.

Veel bruikbare ideeën voor Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel.

Waar (winkel)leegstand bij Sint-Oedenrode slechts een enkele keer als aandachtspunt genoemd werd (Borchgrave is knelpunt”), vormde dit in Veghel het belangrijkste onderwerp van gesprek. Dit sloot aan op de reacties uit de online poll: vanwege de vele leegstand in het centrum van Veghel was het gemiddelde rapportcijfer zelfs een 5,2. In de verschillende gesprekken tijdens de inloopavond werd duidelijk dat hier een ingewikkelde puzzel ligt, die alleen kan worden opgelost wanneer gemeente, ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren samen aan een oplossing werken.

Ondanks de bestaande knelpunten en het negatieve rapportcijfer is er in Veghel wel grote bereidheid om vanuit de bestaande kwaliteiten nu een positieve ontwikkeling in gang te zetten: handjes uit de mouwen met z’n allen”.

Resultaten online poll bekend

De afgelopen maand heeft u ons, door het invullen van de online poll, laten weten wat u vindt van de verschillende centra in Meierijstad. Zo’n 700 mensen hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, waarvoor dank! Inmiddels zijn de resultaten geanalyseerd en kunnen wij de eerste conclusies met u delen.

Dicht bij huis

De inwoners van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode zijn allen hoofdzakelijk gericht op het centrum in de eigen kern. Bijna alle respondenten (99%) uit Schijndel en Sint-Oedenrode komen minimaal één keer per maand in het eigen centrum. In Veghel ligt dit percentage iets lager (92%). Voor alle drie de centra geldt dat het merendeel van de respondenten het centrum bezoekt omdat dit het dichtstbijzijnde (winkel)centrum is.

Er is wel enige uitwisseling tussen de dorpen. Zo geeft bijvoorbeeld 15% van de respondenten uit Schijndel aan dat zij maandelijks of vaker het centrum van Sint-Oedenrode bezoeken. Andersom ligt het percentage iets hoger: 29%. Deze Rooise bezoekers komen vooral naar Schijndel voor een doelgerichte aankoop.

Respondenten uit Veghel bezoeken de andere twee centra minder vaak. Zo komt tweederde van hen (vrijwel) nooit in Schijndel of Sint-Oedenrode. Het centrum van Veghel, dat in omvang het grootste van de gemeente is, wordt zelf regelmatig bezocht door inwoners uit de overige (kleine) kernen in de gemeente.

Noordkade

In de online poll is het cultuurcluster aan de Noordkade in Veghel opgenomen als een apart centrumgebied, zodat gepeild kon worden of inwoners van Meierijstad dit gebied (regelmatig) bezoeken en wat daarbij dan hun belangrijkste bezoekmotief is. In totaal heeft 53% van de respondenten aangegeven de Noordkade maandelijks naar volle tevredenheid (gem. rapportcijfer: 7,6) te bezoeken. Van de respondenten van buiten Veghel bezoekt driekwart het cluster wel eens.

Uit de reacties blijkt dat de helft (48%) van de ‘vaste’ bezoekers naar de Noordkade komt om boodschappen te doen. Onder respondenten uit Veghel is dit zelfs driekwart. De Jumbo Foodmarkt heeft hier dus (onder andere) een functie als lokale ‘buurtsuper’. Naast het doen van boodschappen worden ook andere bezoekmotieven genoemd zoals de horeca, de speciaalzaken en het culturele aanbod.

In de online poll is vervolgens ook gevraagd naar de belangrijkste bezoekreden(en); waarom wordt een bepaalde locatie regelmatig bezocht? Uit de resultaten kan worden opgemaakt dat de Noordkade niet zozeer de dichtstbijzijnde (centrum/boodschappen)locatie is, maar dat juist de sfeer (uitstraling, gezelligheid, etc.) een belangrijke bezoekreden vormt.

“Sfeer” en “beleving”

Ook het centrum van Sint-Oedenrode scoort hoog op aantrekkelijkheid, zo blijkt uit de reacties. “De historische kern”, “mooie ligging” en “gezellige terrasjes” worden bijvoorbeeld genoemd als sterke punten van dit centrum. Het centrum van Schijndel worden met name geprezen om de “overzichtelijkheid” en de “dorpse sfeer”.

Beide centra (Schijndel en Sint-Oedenrode) kunnen dan ook een mooi rapportcijfer presenteren: gemiddeld krijgen zij een 7,3. Het centrum van Veghel krijgt echter een onvoldoende: gemiddeld een 5,2. Van de respondenten die dit centrum regelmatig bezoeken geeft maar de helft een voldoende. Uit de reacties blijkt dat men het centrum van Veghel niet aantrekkelijk vindt. De huidige leegstand in het centrum wordt hierbij het meest aangehaald als het zwakke punt.

 

Werk aan de winkel

Deze en andere bevindingen uit de online poll versterken het beeld dat wij tijdens deze eerste “ophaalfase” hebben gekregen van de centra van Meierijstad (o.a. tijdens de schouw met ondernemers en door enquêtes op straat). Tijdens de inloopavond van aanstaande dinsdag, 3 juli, gaan wij graag met u in gesprek over onze bevindingen. Samen bekijken wij mogelijke oorzaken en oplossingen voor de huidige knelpunten in de centra van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Want één ding is duidelijk: een samenhangende centrumvisie voor Meierijstad is van belang voor alle centrumgebieden binnen de gemeente.

 

 

 

 

 

 

Praat mee over de centrumvisie van Meierijstad!

De gemeente Meierijstad nodigt u, inwoner van de gemeente, lokale ondernemer en/of centrumbewoner, uit voor een inloopavond ter voorbereiding op een nieuwe centrumvisie van uw gemeente.

Wat vragen wij aan u?

Op dinsdag 3 juli a.s. kunt u tussen 18:30 uur en 20:30 uur binnenlopen bij het gemeentehuis in Veghel om uw wensen, ideeën en verbeterpunten voor de centra van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode met ons te delen. Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van de ‘ophaalfase’ voor de nieuwe centrumvisie, waarin we informatie verzamelen en luisteren naar belanghebbenden. Er is nog geen koers bepaald, dus uw ideeën zijn zeer welkom!

Tijdens deze informele bijeenkomst wordt er dan ook niets gepresenteerd. Wij gaan juist met u in gesprek over uw ideale toekomstbeeld of praktische verbeterpunten voor (één van) de centra. Centrumgebieden zijn immers belangrijk als visitekaartje voor de kernen. Dit is de plek waar inwoners en bezoekers elkaar ontmoeten en waar belangrijke voorzieningen te vinden zijn.

Waarom vragen wij uw hulp?

Door diverse trends staat de vitaliteit van centra onder druk. Zo is het bezoekgedrag en -motief van centrumbezoekers sterk veranderd, met (winkel)leegstand tot gevolg. De gemeente Meierijstad staat dan ook voor de uitdaging om de drie centrumgebieden, met elk hun eigen sterke punten, aantrekkelijker te maken, zodat ze interessant blijven voor inwoners en bezoekers van buiten. Daarom willen wij graag van u weten wat u verwacht van de centra van Meierijstad.

Op de inloopavond zijn medewerkers van de gemeente Meierijstad en adviseurs van bureau DTNP aanwezig om met u van gedachte te wisselen over de drie centra. Dit gebeurt aan de hand van enkele panelen, met daarop een eerste analyse van sterke en zwakke punten per centrum. Daarnaast kunt u een bericht achterlaten, zodat uw bijdrage gebruikt kan worden bij het opstellen van de nieuwe centrumvisie.

Dit is hét moment voor u om te laten weten wat u van de centrumgebieden vindt en zo te helpen om tot een nieuwe centrumvisie voor heel Meierijstad te komen. Komt u ook?

Uitnodiging

  • Wie? Inwoners, bewoners van de centra, ondernemers en alle anderen die ons iets willen vertellen over onze centra
  • Wanneer? 3 juli
  • Hoe laat? Vrije inloop tussen 18:30u en 20:30u
  • Waar? Hal van het gemeentehuis in Veghel (Stadhuisplein 1)

Aanmelden is niet nodig.