Visie op hoofdlijnen

Meierijstad biedt haar inwoners het beste van twee werelden: een herkenbaar dorps karakter én een sterke economische motor met ‘stadse’ voorzieningen. In de centrumvisie vormt deze kwaliteit van de gemeente het uitgangspunt.

Een nieuwe visie op de centra van Meierijstad

De centra van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel vormen ieder een lokaal en vertrouwd voorzieningencentrum, dicht bij de inwoners van het eigen dorp. De Noordkade heeft echter potentie om uit te groeien tot een ‘stedelijk’ cultuurcluster met een functie voor de totale gemeente of zelfs de omliggende regio.

Het bestaande tweepolenbeleid voor Veghel wordt hiermee doorbroken; het dorpscentrum keert terug naar de eigen basis, terwijl de Noordkade verder doorontwikkeld kan worden vanuit de bestaande kwaliteiten. De identiteit van Food en Cultuur wordt bewaakt om onnodige concurrentie met de dorpscentra te voorkomen. Het masterplan voor de Noordkade kan herijkt worden op basis van de nieuwe rol in de gemeentelijke centrumstructuur, waarbij de gemeente de taak heeft om duidelijkheid en zekerheid te scheppen omtrent mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

De centrumvisie voor Meierijstad

Schijndel: blijven werken aan een compact en overzichtelijk dorpscentrum

Met het centrum van Schijndel gaat het goed. Het centrum heeft een heldere structuur met weinig leegstand. In de nieuwe centrumvisie blijft de Hoofdstraat dan ook een ononderbroken lint van aantrekkelijke en gevarieerde centrumfuncties. De Markt vormt een belangrijk verblijfsgebied in het midden van dit lint; hier wordt ingezet op meer levendigheid (bijv. door komst bibliotheek). Daarnaast is aan de zuidzijde van het centrum een betere ruimtelijke aansluiting met de beide supermarkten gewenst.

Ook in de toekomst moet er dus hard gewerkt worden om het centrum aantrekkelijk en compact te houden. Binnen het centrum bundelen ondernemers de krachten, terwijl de gemeente buiten het centrum transformatie van randzones blijft stimuleren.

Sint-Oedenrode: keuze voor een duidelijke hoofdstructuur en meer verblijfskwaliteit

Het centrum van Sint-Oedenrode kent, ondanks de sterke identiteit en hoge waardering van bezoekers, enkele urgente opgaven. De huidige splitsing van het winkelcircuit leidt tot minder passanten en structurele leegstand in Borchgrave. Achterover leunen is geen optie meer, het is nu tijd voor een structurele keuze.

De toekomstige hoofdstructuur van het centrum wordt gevormd door Markt en Heuvel; hier kan de verblijfskwaliteit worden verhoogd (herinrichting Markt). Borchgrave en Kofferen zijn daarentegen transformatiegebieden. Gemeente, ondernemers, eigenaren en inwoners zullen allen actief moeten bijdragen om positieve ontwikkelingen te stimuleren.

Veghel: terug naar de basis met een passende omvang

Door de grote hoeveelheid leegstaand vastgoed scoort het centrum van Veghel momenteel een onvoldoende bij de bezoekers. De oostzijde van het centrum is programmatisch sterk (met publiekstrekkers en parkeervoorzieningen), terwijl westzijde juist ruimtelijke kwaliteit biedt. Het onoverzichtelijke en naar binnen gekeerde centrale winkelgebied kent veel leegstand en diverse aanloopgebieden rekken het centrum op.

Om het evenwicht te herstellen moet het centrum terug naar een passende omvang voor het eigen dorp. Deze verkleining kan niet ‘zomaar’ worden voorgeschreven. Uitgaande van een herkenbare, toegankelijke en compacte basis zal de nieuwe centrumstructuur in een zorgvuldig en integraal vervolgtraject met alle stakeholders af worden gemaakt. De huidige centrumvisie vormt hier dus slechts de start van een vervolgproces.

Via deze link kan de centrumvisie in zijn geheel (26 MB) worden gedownload: Centrumvisie Gemeente Meierijstad